SSA Rikskonferens 2021

SSA Rikskonferens 2021

Den 20-22 april 2021 arrangerar Helsingborgs stad den nationella SSA Rikskonferensen, (Samverkan, Skola och Arbetsliv) med temat Likvärdiga chanser.

Rikskonferensen för SSA har arrangerats årligen sedan 2003. Konferensens syfte är att utveckla samverkan mellan skolan och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssystemet.

Har du förslag eller funderingar? Mejla oss!