Ta emot praoelev

Vi söker efter arbetsplatser som kan ta emot praoelever från årskurs 8 och 9 i Helsingborgs stads skolor. Varje termin är cirka 1500 elever i Helsingborg i behov av en praoplats.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och hjälper eleverna att göra ett bra val inför gymnasiet. Du som företag får samtidigt chansen att marknadsföra din bransch och skapa ett intresse för yrket hos eleverna.

Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden och skapa förutsättningar för att de ska kunna skaffa sig de kunskaper och kompetenser som de behöver i sitt framtida arbetsliv. Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och ditt företag.

Från och med 1 juli 2018 ingår prao som en obligatorisk del av grundskoleutbildningen under sammanlagt 10 dagar under årskurs 8 och 9.

Praoveckor

Under hösten 2022 kommer skolorna i Helsingborg ha prao för eleverna i årskurs 9 vecka 42, 43 och 45. Och under våren 2023 är eleverna i årskurs 8 ute på prao vecka 13, 16 och 17.