Exempel på praoupplägg

Elevernas schema för sin praovecka kan utformas på många olika sätt. Här presenterar vi exempel på hur ett praoupplägg kan se ut.

Drottninghögsskolan, inriktning idrottslärare

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.45
Administrativa samordnaren välkomnar praoeleven.
08.00-10.00
Vaktmästeriet
08.00-10.00
Vaktmästeriet
08.00-10.30
Idrott
08.00-10.10
Idrott
08.45-10.50
Idrott
10.00-14.00
Idrott
10.00-14.00
Idrott
10.30-11.50
Skolvärdinna
10.10-14.00
Förskoleklass
10.50-14.00
Förskoleklass
14.00-15.00
Fritids
14.00-15.00
Fritids
11.50-14.00
Idrott
14.00-15.00
Fritids
14.00-15.00
Fritids
14.00-15.00
Fritids

Elevhälsan, Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg

Veckodag Aktiviteter
Måndag 09:00–12:00
Presentation och Introduktion.
Gå igenom veckoschemat, uppgifter samt praoelevernas förväntningar och önskemål om veckan.
Praktikaliteter så som lunch, fika, toalett.
Hur är man första dagen på jobbet?
Presentation av mitt administrativa arbete samt av arbetsplatsen.
13:00-14:30
Presentation av Ungdomsrådet.
Nuläge och framtid + uppgift till praoeleverna.
Tisdag 9:00–10:00
Barnkonventionen blir lag – hur får vi in ett barnrättsperspektiv i det arbete vi utför?
Samtal och presentation av litet uppdrag för praoeleverna.
10:00–11:00
Förberedelse av möte med Ungdomsrådet + praoeleverna får jobba med sin presentation av Ungdomsrådet.
11:00–12:00
Förberedelse för veckans inplanerade intervjuer med Elevhälsans chefer.
13:30–14:00
Intervju med avdelningschef.
Onsdag 09:00–10:30
Praoeleverna jobbar med presentationerna av Ungdomsrådet i sina klasser.
10:30–11:00
Intervju med chefen för kuratorerna.
12:30-13:15
Träff med Olweus-teamet. Hur kan vi göra Olweusarbetet roligare för högstadiet?
13:30-14:00
Intervju med chefen för psykologerna.
Torsdag 09:00–11:00
Arbete tillsammans med att sätta ihop material för tipsrunda.
11:00–12:00
Träff med utvecklingsstrateg.
13:00–15:30
Utbildning – filma med iPhone och iPad (praoeleverna deltar så länge de vill).
Fredag 10:00–11:00
Träff med specialpedagog som presentera sitt teams uppdrag samt vill höra praoelevernas tankar kring hur skolan kan öka närvaron.
11:00–12:00
Fortsätt arbeta med tipsrundan/presentation av Ungdomsrådet.
13:00–13:30
Utvärdering av veckan.
Vi samtalar kring vad praoeleverna har lärt sig?
Någon ny profession som väckt intresse hos praoeleverna?
13:30
Vi sätter ihop ett material som kan läggas ut på vårt interna nät där praoeleverna får berätta om sin praoupplevelse.
Introduktion + Administrativt
Ungdomsrådet
Barnkonventionen
Möte med personal
Tipsrunda
Utbildning