SKAL

SKAL (skola och arbetsliv) syftar till att varje elev under sin grundskoleutbildning får motivation till lärande och utvecklar en god valkompetens. Helt enkelt får eleven chansen att skapa sig underlag för sitt studie- och yrkesval och framtida yrkesliv. För att uppnå detta ska samverkan ske systematiskt tillsammans med arbetslivet genom olika inslag under elevens utbildning samt i olika former med utgångspunkt utifrån elevens behov.

Syfte med SKAL

Skola och arbetsliv samverkar tillsammans för att;

 • Synliggöra framtiden
 • Bidra till nyfikenhet och väcka intressen
 • Visa vilken bredd av branscher och yrken som finns
 • Inspirera elever till att göra kloka studieval som leder till ett arbete de kan trivas med i framtiden
 • Ge en bild av hur arbetslivet ser ut
 • Väcka intressen för de branscher som behöver framtida kompetens
 • Bygga en bro mellan elever och vuxna, skola och arbetsliv
 • Ge möjlighet för arbetslivet att förstå hur ungdomar resonerar
 • Ge eleverna insikten om att de behövs på framtidens arbetsmarknad

SKAL i Helsingborg

I Helsingborg sker ett systematiskt samarbete mellan skola-omvärld med återkommande aktiviteter med ett eller flera företag. Eleverna möter omvärlden och lär om arbetsmarknad, yrken och branscher under alla sina nio år i grundskolan. Aktiviteterna som sker mellan skola- arbetsliv har ett tydligt yrkesfokus, är ämnesintegrerade och möter centralt innehåll och kunskapskrav.

SKAL står för Skola- arbetsliv som är ett långsiktigt och systematiserat arbetssätt för att öka samverkan mellan skolan och arbetslivet. SKAL-företagen bidrar till ett lärande där yrkeskompetenser synliggörs, och möjliggör för elever att utveckla förståelse för arbetsliv och arbetsmarknad utifrån olika branscher, yrken och perspektiv.

Tillsammans jobbar vi för att inspirera barn att förstå värdet av teknik, innovation och entreprenörskap

– Aliya Sabir, Community manager på Hetch AB

Vinster för SKAL-företaget

 • Tidig kontakt med eventuella framtida medarbetare
 • Ger möjlighet att bredda rekryteringsbasen
 • Relationsskapande med skolelever och samhälle
 • Kan motverka fördomar om till exempel energi/industribranschen och hur den fungerar
 • Visar branschens utveckling och framtid och arbete med hållbar utveckling
 • Nätverk med andra SKAL-företag

Vinster för skolan

 • Ger elever inblick i arbetslivet
 • Ökad förståelse för bristyrken
 • Ökad förståelse för egna intressen och förmågor som ger bättre valkompetens
 • Tydliggör kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt ökar motivation för studier

En visualisering över de processer som ingår i ett SKAL-utvecklingsarbete.

Har du frågor om samverkan, skola och arbetsliv i Helsingborgs stads skolor?