Du som anmält din klass till mässan

På Yrkesmässan möter eleverna yrkesföreträdare från flera olika branscher och får möjlighet att prova på arbetsuppgifter. Syftet med Yrkesmässan är att väcka elevernas nyfikenhet och att ge dem kunskap om olika yrken och branscher i ett möte med yrkesföreträdare.

Information för dig som anmält din skola – tänka på:

FÖRBEREDDA. Samtliga elever ska vara förberedda inför mässan, veta vad som ska hända och varför de är där. Förberedelsematerialet har använts. Dela i förväg upp dina elever i grupper om ca 30 st med medföljande personal.

KLISTERMÄRKE. Klistermärket är er entrébiljett! Alla elever och medföljande personal ska ha varsitt klistermärke väl synligt på den topp man bär under sitt besök. Klistermärkena fås på plats eller hämtas i förväg. Förberedda kuvert till resp skola/grupp kan hämtas i förväg på Skol- och Fritidsförvaltningen på Maria Park, maila för avtal om tid för upphämtning. Har din skola ej hämtat ut kuvert i förväg får du det av funktionären vid ankomsten.

TID. Du har fått en slot-tid och det är viktigt att du kommer i rätt tid med din grupp. Har din skola anmält elevgrupper till flera slot-tider är det extra viktigt att de olika grupperna med medföljande respektive vuxna kommer enligt anvisade tider.

MEETING POINT. Utanför Helsingborgs Arena finns det den 10 maj en uppsamlingsplats utanför arenan där funktionärer tar emot er. Där anmäler du dig och dina elever.

Material att gå igenom med eleverna

STEG 1

 • Kolla på videon nedan för att höra vad Yrkesmässan är för något och dess syfte och mål.
 • Gå igenom all praktisk information om hur ni tar er till Yrkesmässan, när eventuellt buss avgår, om ändrat måltidsschema etc.

STEG 2

 • Låt eleverna läsa på om de olika världarna individuellt. Världarna finns på elevsidan.
 • Ge eleverna gruppvis uppdrag att fördjupa sig i de olika världarna. Låt varje grupp berätta om innehållet och vad de är mest nyfikna på till exempel vilket prova på moment verkar häftigast i den valda världen.

STEG 3

 • Nu har eleverna fått bekanta sig med vilka företag, vilka prova på-moment och vilka yrkesroller som kommer att finnas på Yrkesmässan. Vad vill eleverna ställa för frågor till de olika yrkespersonerna? Klassen hjälps åt att formulera.
  Exempelvis: Hur blev du XX? Måste man vara duktig på matematik i ditt arbete? Jag är jättebra på bild, kan man ha nytta av det som XX? Ta gärna chansen att uppmana eleverna att undersöka hur ditt ämne gestaltas och används i yrkeslivet!

STEG 4

 • Diskutera med eleverna vad respekt kan innebära i ett mässammanhang! Titta gärna under rubriken Tänk på (se ovan).
 • När du är på mässan är det viktigt att visa respekt för både företagen och andra deltagare. Håll en låg ljudvolym, ta inte foto på andra deltagare utan tillstånd och uppför dig på ett professionellt sätt. Det kan vara din framtida arbetsgivare du möter.
 • Eleverna har så klart företräde, men delta gärna själv i både prova på-moment och diskussioner på mässan! Vår förhoppning är att det ska knytas naturliga kontakter mellan skola och arbetsliv för framtida samarbete!

STEG 5

 • Efter mässan kommer det att skickas ut ett utvärderingsformulär till alla som bokat ett besök där. Frågorna ställs för att se om mässan har uppfyllt sitt syfte – d.v.s. att öka valkompetensen hos eleverna. Låt gärna eleverna göra utvärderingen gemensamt och använd gärna frågorna i den som en grundplåt för uppsamling och reflektion. Vidare är det en god idé att ta upp dessa funderingar igen fram till hösten inför gymnasiemässan.

Elever får möjlighet att:

 • prova på olika yrkesmoment.
 • få mer kunskap om vilka olika yrken som finns.
 • förstå vilka kompetenser som krävs för olika branscher och yrken.
 • öka sin framtidstro genom att veta vad arbetslivet har att erbjuda.

Inför besöket

 • För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av Yrkesmässan förbinder sig besökande skolor att eleverna innan besöket ska ha fått en presentation av mässan – se videon nedan för detta ändamål.
 • Lärare ska prata med sina elever om etik kring fotografering i samband med Yrkesmässan. Spridning av bilder kan vara förödande för elever med skyddad identitet (GDPR).
 • Lärare ska prata med sina elever om vikten av att hålla en respektfull ljudnivå i lokalen så att både utställare och besökare känner sig trygga och får ut det mesta möjliga av dagen.
 • Om ni har elever som är väldigt ljudkänsliga kan det vara bra att ta med öronproppar.

Besöksdagen

 • Respektera de förbokade tiderna.
 • Transport till och från mässan löser respektive skola för egen del.
 • Lunch ordnar respektive skola på egen hand – medhavd matsäck får ej förtäras inne på Arenan.
 • Två personal medföljer varje klass på mässan.

Efter besöksdagen

Det är viktigt att besöket på Yrkesmässan inte bara blir en ”happening”; därför ska eleverna få möjlighet att reflektera kring vad de tar med sig från besöket.

Ta en lektion eller workshop för att reflektera över mässan. Diskutera elevernas upplevelse och frågor som uppstått. Låt dem reflektera över sina egna förmågor, förutsättningar och intressen i förhållande till de yrkesroller och arbetsuppgifter de mött på Yrkesmässan. Det kan hjälpa eleven att få en bättre förståelse vad de vill göra i framtiden. Beskriv olika karriärvägar och utbildningsval. Yrkesmässan blir på så vis en förberedelse inför höstens gymnasiemässa.

Eleverna kan samtidigt uppleva Yrkeskampen som publik

Parallellt med mässan pågår final i den nationella tävlingen Yrkeskampen. Efter regionala tävlingar runt om i landet tävlar 15 lag från hela Sverige på Helsingborg Arena för att göra upp om segern.

Yrkeskampen arrangeras av WorldSkills Sweden och är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna viktiga satsning. Worldskills Sweden och Helsingborgs stad arrangerar Yrkeskampen 2023 tillsammans. Läs mer på Yrkeskampen.se.

Vid frågor:

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till: gymnasiemassa@helsingborg.se.