Lyckad samverkan mellan Räddningstjänsten och skolan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har ett långsiktigt och nära samarbete med skolorna i Helsingborg och deras koncept kopieras av andra kommuner. Eleverna kommer i kontakt med Räddningstjänsten mellan 3-5 gånger under sin skolgång.

Ung säkerhet är samlingsnamnet för den samverkan som Räddningstjänsten Skåne Nordväst utför tillsammans med skolorna. Magnus Garpdal är ansvarig för arbetet i Helsingborg och hans tjänst finansieras av både Räddningstjänsten samt skol- och fritidsförvaltningen. Magnus har en bakgrund som operativ brandman och ambulanssjukvårdare men arbetar sedan 2011 på heltid som koordinator för Ung säkerhet.

En del av det förebyggande arbetet

För Räddningstjänsten är det viktigt att redan i tidig ålder bygga goda relationer med eleverna och sedan behålla kontakten under hela skolgången, från förskola till gymnasium. Dels sker kontakten via besök i skolorna, men eleverna besöker även Brandorama för att testa på praktiska moment. Dialogen med eleverna fungerar som en del i det förebyggande arbetet som ska leda till en bättre kännedom om brandsäkerhet och Räddningstjänstens uppdrag.

I de fall som anlagda bränder och falsklarm sker på skolorna kopplas Magnus in. Han får information från de operativa grupperna och följer sedan upp händelsen tillsammans med skolledaren för att kunna upprätta en åtgärdsplan. Magnus är emellanåt även med i samtalet med förövarna för att förklara vad det kostar samhället och vilka konsekvenser deras agerande kan få.

Räddningstjänsten ser samarbetet med skolorna i ett större perspektiv. De hoppas att eleverna ska föra informationen vidare till släkt och vänner.

Kostnaderna för skadegörelse har minskat med 13 miljoner

För drygt 10 år sedan hade Helsingborg stora problem med anlagda bränder på skolor och förskolor. Det var då Magnus tog initiativet till att utöka det förebyggande arbetet tillsammans med skolorna. Samarbetet har växt med tiden och idag finns det ett brotts- och våldsförebyggande nätverk i staden med nyckelpersoner från olika förvaltningar som träffas en gång i månaden.

Inledningsvis var den utökade satsningen ifrågasatt eftersom Räddningstjänsten fortfarande fick rycka ut för att släcka bränder på skolorna. Men det långsiktiga arbetet har visat sig vara väldigt lyckat.

– Mellan 2010 till 2017 mätte vi kostnaderna för skador på skolbyggnader i form av skadegörelse och skador som kunde kopplas till brand. 14 miljoner kostade det staden 2010, 2017 var kostnaden nere i 800.000 kronor. Vårt arbete tillsammans med skolorna är bara en del av detta. Staden har även gjort en jättesatsning på det proaktiva arbetet, exempelvis via socialtjänsten och fritidsgårdarna, säger Magnus Garpdal.

Förebild för andra kommuner

Helsingborg ligger långt fram när det gäller samverkan mellan Räddningstjänsten och skolan och fungerar som förebild för andra kommuner.

– Exempelvis har Attunda i Stockholm varit på studiebesök och kopierat vårt upplägg. Vi har även byggt upp verksamheter på några skolor som är unika för hela Sverige.

Skolbrandman och trygghetsvärdar

Ett exempel på en satsning som man i Helsingborg var tidiga med är Tågaborgsskolans skolbrandman och trygghetsvärdar. Satsningen startade för sju år sedan och sedan dess är en brandman på plats en dag i veckan för att stärka upp tryggheten samt förebygga skador och olyckor. Ett antal elever är även så kallade trygghetsvärdar vilket innebär att de är mer delaktiga i frågor som rör trygghet och säkerhet på skolan. De går trygghetsvandringar och fungerar som ambassadörer för skolans yngre elever.

Chans att locka till sig framtida medarbetare

Genom att samverka med skolan är det möjligt att marknadsföra arbetsplatsen för kommande generations medarbetare. På Räddningstjänsten Skåne Nordväst finns en medarbetare som fick upp ögonen för yrket under skoltiden.

– En av mina kollegor kom i kontakt med Räddningstjänsten under högstadiet och studerade sedan till brandman i Revinge. Han gjorde sin praktik i Helsingborg och är idag en av våra heltidsanställda brandmän och dessutom engagerad i kontakten med skolorna, berättar Magnus.

Vill du veta mer? Besök www.rsnv.se/ung-sakerhet-skolor/