Samarbetsaktiviteter

I Helsingborg anordnas en hel del aktiviteter som hjälper eleverna i stadens skolor att göra rätt framtidsval. Exempelvis kan eleverna besöka gymnasiemässor och göra studiebesök på gymnasieskolor. En annan viktig pusselbit i detta arbetet är samverkan med näringslivet. Under en rad events får eleverna möjlighet att komma i kontakt med olika företag under sin skolgång.