Prao

Ta chansen och visa en ung människa ditt jobb och hur det fungerar i arbetslivet. Prao, (praktisk arbetslivsorientering) för årskurs 8 och 9 är en viktig del av elevernas framtida yrkesval och vi samarbetar gärna med dig och din arbetsplats.

Registrera praoplatser på Samverka.nu

Kontakta Prao-samordnaren

Tips till arbetsplatser

Våra praoveckor

Åk 8 våren 2024: vecka 15, 16 och 17.
Åk 9 hösten 2024: Datum kommer inom kort.

Ta emot en praoelev

Vi söker alltid efter fler arbetsplatser som under en vecka kan ta emot praoelever från årskurs 8 och/eller 9 i Helsingborgs stads skolor. Varje termin är cirka 1500 grundskoleelever i behov av en praoplats.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och hjälper eleverna att göra ett bra val inför gymnasiet. Din arbetsplats får samtidigt chansen att marknadsföra er bransch och skapa ett intresse för yrket hos eleverna. Det är också en möjlighet för både arbetsgivare och elever att utmana traditionella könsroller och lägga grunden för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen. När du tar emot en prao-elever får du dessutom chans att hitta en framtida kollega och tillgång till en stor målgrupps tankar och vanor.