Politiker för en vecka

Kan man praoa hos en politiker? Svaret är givetvis ja!

Maria Ward, Socialdemokratiskt kommunalråd i Helsingborg

När kommunalråd Maria Ward fick frågan om att ta emot en praoelev var valet enkelt. Det blev det en lärorik vecka för både handledare och elev.

Maria Ward har många politiska uppdrag och sitter bland annat i barn- och utbildningsnämnden.

Med jämna mellanrum gör hon därför studiebesök i stadens skolor. Under ett sådant besök i en av de kommunala skolorna fick hon förfrågan om prao direkt från en av eleverna.

– Jag kunde inte ge svar direkt på plats, men efter några dagar hördes vi på telefon och jag kunde då bekräfta att det gick bra att göra sin prao hos mig, säger Maria.

Värdefullt att ta del av ungas tankar

Prao fyller en viktig funktion för högstadieeleverna som snart ska göra sina val inför gymnasiet. Som praohandledare finns det också mycket att vinna enligt Maria.

– I min roll som politiker har jag under en veckas tid kunnat visa prov på att demokratiskt styre innebär ett givande och tagande, helt enkelt ett samspel mellan politiker och medborgare. För mig personligen har det även varit värdefullt att få möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter till framtidens medarbetare. Givetvis är det också inspirerande att få ta del av praoelevens vardag och hens tankar inför framtiden, berättar Maria.

Under praoveckan har Maria fått frågor som hon vanligen inte får och nämner även ett till exempel som varit nyttigt reflektera över.

– Det är alltid bra att tänka lite extra på hur jag formulerar mig så att det blir både tydligt och begripligt också för en ung person.

En annorlunda praovecka på många sätt och vis

Under praoveckan hade coronapandemins effekter börjat visa sig i samhället och påverkade givetvis utformningen och innehållet.

– Nu blev det en annorlunda vecka eftersom en hel del blev inställt, till exempel ett arbetsplatsbesök. Praoelevens arbetstider blev förändrade och fick anpassas efter de möten som blev kvar i min agenda, förklarar Maria Ward.

Trots de speciella förutsättningarna fick praoeleven en bra bild av hur vardagen kan se ut för en kommunalpolitiker.

– Första dagen hade vi en introduktion av rådhuset och praoeleven fick delta på vår politiska beredning där vi går igenom veckans alla möten. Under veckan fick praoeleven också följa med på ett förberedande möte inför kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämndens marssammanträde samt krisledningsnämndens sammanträde där stadens krisorganisation var på plats och gav information om hur arbetet med pandemiplaner såg ut och om stadens beredskap. Vi avslutade med en summering av veckan som gått och vi gick tillsammans igenom de uppgifter som skolan skickat med inför praoveckan.

Planering är a och o för handledare

Nyckeln till ett lyckat handledarskap är planering. När den är på plats behöver uppdraget inte ta så mycket extratid i anspråk.

– Det som behövs är en planering som fungerar för en åttondeklassare och tid för att förbereda dagen och tid för reflektion vid dagens slut.

Efter att praoveckan var summerad hade Maria fått mersmak och kan mycket väl tänka sig att ta emot fler praoelever i framtiden.

– Ja, absolut kan jag ta emot en praoelev fler gånger men helst under en annan förutsättning när arbetsveckan är mer vanlig utan en pågående pandemi! Jag uppmanar andra att göra detsamma, det är ett uppdrag som berikar, avslutar Maria.