Tips till arbetsplatser

Olika arbetsplatser har varierande förutsättningar för att ta emot praoelever. Inom vissa branscher finns det många arbetsuppgifter som passar för praoeleven medan det inom andra krävs en större eftertanke. Oavsett är det bra att på förhand tänka ut ert huvudsakliga syfte till att ta emot en praoelev och i förväg fundera ut arbetsuppgifter som praoeleven kan få testa på.

Tips på praoupplägg   Guide för praohandledare

Intervjufrågor för eleven

Vad som anses vara en lämplig arbetsuppgift för en praoelev kan variera från person till person. I vissa fall kan arbetsmiljöregler styra vilka uppgifter som praoeleverna får utföra. Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” beskrivs detta närmare.

Tips på arbetsuppgifter för olika branscher