Tips till arbetsplatser

Olika arbetsplatser har varierande förutsättningar för att ta emot praoelever. Inom vissa branscher finns det många arbetsuppgifter som passar för praoeleven medan det inom andra krävs en större eftertanke. Oavsett är det bra att på förhand tänka ut ert huvudsakliga syfte till att ta emot en praoelev och i förväg fundera ut arbetsuppgifter som praoeleven kan få testa på.

Vad som anses vara en lämplig arbetsuppgift för en praoelev kan variera från person till person. I vissa fall kan arbetsmiljöregler styra vilka uppgifter som praoeleverna får utföra. Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” beskrivs detta närmare.

Tips för olika branscher

 • Underhåll av fordon och maskiner
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete
 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor och kläder.
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken
 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch
 • Vara behjälplig med fakturor
 • Hjälpa med lönehantering
 • Hjälpa till med rekryteringsärenden
 • Vara med vid ett kundmöte
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering
 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice
 • Kontorsarbete
 • Sortera papper
 • Lära dig olika datorprogram
 • Vara med på möten
 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv
 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Hantera post
 • Städa
 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten
 • Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter
 • Fixa lås
 • Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten
 • En social och omvårdande prao
 • Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning
 • Inom vården finns vissa riktlinjer för hygienkrav som du måste följa, som att hålla händerna rena och ha rätt klädsel