Samarbeta med oss

Våra elever möter omvärlden och lär om arbetsmarknad, yrken och branscher under hela sin utbildning. Det är du och ditt företag i Helsingborg, som gör det möjligt.

Kontakta oss om du vill vara med och samarbeta med våra grund- och gymnasieskolor. Genom samarbetet inspirerar du och ditt företag barn och unga till att göra kloka studieval, som leder till ett arbete de kan trivas med i framtiden.

Några exempel på samarbeten

  • Ligger din arbetsplats nära en grundskola? Här finns våra grundskolor (stadskartan helsingborg.se)  Barnen i förskoleklass (6 år) träffar dig gärna och bekantar sig med ditt yrke. Ta gärna med dig olika arbetskläder för din bransch. Barnen gillar att ”leka yrken”. Elever i alla årskurser går på yrkespromenader i närheten och besöker gärna din arbetsplats.
  • Är du förälder och vill berätta om ditt yrke?  I årskurserna 1-3 (7-9 år) välkomnar skolan dig att berätta om ditt yrke för eleverna i klassen.
  • Arbetar du med något ovanligt, speciellt eller annorlunda? Då är vi väldigt nyfikna på dig och din arbetsplats. Bli Månadens yrke och vidga barns och ungdomars syn på ditt yrke och din arbetsplats (årskurs 4 till och med gymnasiet, 10-19 år). Kanske har ni extra fokus på hållbarhet, FN:s globala mål, jämställdhet eller särskilt viktiga framtidfokus i er tekniska utveckling och innovationer rent generellt?
  • Har din arbetsplats en internationell prägel? Då kan ni vara med och inspirera eleverna till olika språkval i årskurs 5 (11 år).

Vill du och din arbetsplats vara med i någon av våra framtida aktiviteter?

Föreslå gärna ett eget samarbete eller titta närmare på några av våra genomförda aktiviteter för att få inspiration.

SKAL i Helsingborg

SKAL står för SKolaArbetsLiv och är ett långsiktigt och systematiserat arbetssätt för att öka samverkan mellan skolan och arbetslivet. Aktiviteterna har ett tydligt yrkesfokus, är ämnesintegrerade och möter centralt innehåll och kunskapskrav för våra elever i grund- och gymnasieskolan.

Processer som ingår i ett SKAL-utvecklingsarbete:

  • Steg ett: Vi matchar företag och skola.
  • Steg två: Workshop mellan företag och skola.
  • Steg tre: Planering av SKAL-aktivitet.
  • Steg fyra: Aktiviteten genomförs.
  • Steg fem: Aktiviteten utvärderas.