Samverkan

I Helsingborg sker ett systematiskt samarbete mellan skola-omvärld med återkommande aktiviteter med ett eller flera företag. Eleverna möter omvärlden och lär om arbetsmarknad, yrken och branscher under alla sina nio år i grundskolan. Aktiviteterna som sker mellan skola- arbetsliv har ett tydligt yrkesfokus, är ämnesintegrerade och möter centralt innehåll och kunskapskrav.

SKAL i Helsingborg

SKAL står för SKolaArbetsLiv och är ett långsiktigt och systematiserat arbetssätt för att öka samverkan mellan skolan och arbetslivet. SKAL-företagen bidrar till ett lärande där yrkeskompetenser synliggörs, och möjliggör för elever att utveckla förståelse för arbetsliv och arbetsmarknad utifrån olika branscher, yrken och perspektiv.

SKAL (skola och arbetsliv) syftar till att varje elev under sin grundskoleutbildning får motivation till lärande och utvecklar en god valkompetens. Helt enkelt får eleven chansen att skapa sig underlag för sitt studie- och yrkesval och framtida yrkesliv. För att uppnå detta ska samverkan ske systematiskt tillsammans med arbetslivet genom olika inslag under elevens utbildning samt i olika former med utgångspunkt utifrån elevens behov.

Vill ditt företag samarbeta med oss?

Kontakta oss om du vill vara med och skapa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Processer som ingår i ett SKAL-utvecklingsarbete:

  • Steg ett: Vi matchar företag och skola.
  • Steg två: Workshop mellan företag och skola.
  • Steg tre: Planering av SKAL-aktivitet.
  • Steg fyra: Aktiviteten genomförs.
  • Steg fem: Aktiviteten utvärderas.