Hur jobbar skolan med prao?


På skolorna är det studie- och yrkesvägledarna och pedagogerna som har kontakten med eleverna och handledarna under praoperioden. Men arbetet med arbetslivsorientering i skolan innefattar mer än bara prao.

Ulrika Axelsson är en av Helsingborgs stads skolors studie- och yrkesvägledare och har mer än 16 års erfarenhet. Hon har arbetat med prao under hela sin tid som anställd inom Helsingborgs stad.

– Prao är viktigt eftersom det oftast är elevernas första kontakt med arbetslivet där de verkligen är med på en arbetsplats och får prova på hur det är att arbeta. Det är en lärorik vecka där eleverna inte bara får se hur det fungerar på en arbetsplats utan de får även öva på att samarbeta med vuxna, berättar Ulrika Axelsson.

Prao är uppskattat bland eleverna, de tycker det är spännande och det är något de ser fram emot. Även arbetsgivarna är positiva och eleverna brukar få fina omdömen från sina handledare. I vissa fall har praon dessutom lett till erbjudande om sommarjobb.

Arbetar med arbetslivsorientering i skolan

I samband med att eleverna är ute på sin prao är det vanligt att hela skolan arbetar med arbetslivsorientering. Det är framförallt i ämnen som svenska och samhällskunskap som samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna samt ämneslärarna sker. Upplägget skiljer sig åt mellan skolorna men det kan röra sig om allt från att titta närmare på arbetsmiljön eller till att skriva en artikel om sin prao.

– Även de årskurser som inte är ute på sin prao kan arbeta med arbetslivsorientering. På en skola fick eleverna i årskurs 7 inreda en lägenhet utefter en bestämd budget. Samtidigt fick eleverna i årskurs 9 lära sig att skriva CV samt anordna en jobbmässa på skolan. Alla skolans elever kunde ta del av information om olika yrken, vilka arbetsuppgifter som förekommer och vilken utbildning som krävs. Vi bjöd även in föräldrarna för att de skulle kunna ta del av elevernas fina arbeten, förklarar Ulrika Axelsson

Helsingborgs stad hjälper elever att öka sin valkompetens

I Helsingborg anordnar vi en hel del aktiviteter för att eleverna i stadens skolor ska utveckla sin valkompetens. Exempelvis arrangeras gymnasiemässor och studiebesök på gymnasieskolor.

– Jag tycker det är väldigt positivt att vi i Helsingborg senaste tiden har satsat på en rad nya yrkesvägledande events. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en viktig del av skolans arbete, säger Ulrika Axelsson.