Räddningstjänstens tips till Prao-handledare


Under många år har Räddningstjänsten Skåne Nordväst tagit emot ett flertal praoelever varje termin. Magnus Garpdal är koordinator för Ung säkerhet och är den som ansvarar för praoeleverna. Här tipsar han andra arbetsgivare om sina egna erfarenheter gällande prao.

Magnus Garpdal anser att det ger en organisation väldigt mycket att ta emot en praoelev. Det är också viktigt att våga ge unga elever möjligheten att få komma ut på prao, för många är det första kontakten med arbetslivet.

Ha ett genomtänkt upplägg

Det behöver inte bli så krävande att ta emot praoelever. Har man ett genomtänkt upplägg behöver man inte binda upp en enskild medarbetare utan eleverna kan få gå runt och se olika delar av verksamheten. Det är viktigt att tänka på planering, framförhållning och att försöka undvika monotona arbetsuppgifter.

Ta lärdom av elevernas kunskaper

Passa på att ta del av ungdomarnas kunskaper, elevernas tankar och idéer kan i vissa fall utveckla arbetsplatsen. Exempelvis är ungdomarna ofta uppdaterade kring de senaste trenderna inom sociala medier och kan dela med sig av sina kunskaper. Ungdomarna växer med ansvar och förtroende.

Var tydlig i kommunikationen med praoeleverna

För Magnus är det viktigt att vara tydlig, ha ramarna på plats och att praoeleverna vet vad som kommer att gälla under veckan. Under praoelevernas första dag går Magnus igenom vad som förväntas av ungdomarna när de gör sin prao hos Räddningstjänsten. Exempelvis är det viktigt att passa tider, att ha på sig lämplig klädsel och att uppföra sig korrekt.

Kolla med andra arbetsplatser som tagit emot praoelever

De företag som är osäkra och har frågor kan kontakta andra arbetsgivare som tidigare har tagit emot praoelever för att ta lärdom och få tips.

En prao behöver inte pågå mellan 8-16 i fem dagar

Om man känner att uppdraget känns för belastande kan man försöka komma fram till en lösning som fungerar. Magnus ändrade exempelvis praoelevernas tider den gångna praoperioden, från att börja klockan 8 börjar de nu klockan 09.30 och avslutar sedan dagarna vid 14.30. Med det nya upplägget har Magnus möjlighet att förbereda dagen på morgonen samt att svara på mejl och jobba undan annat.

En modern prao behöver inte vara mellan 8-16, huvudsaken är att eleverna ges möjligheten att få se och prova på arbetslivet. Vid ett tillfälle fick Magnus även en förfrågan i sista stund, då kunde han med begränsade förutsättningar ordna en prao under två och en halv dag. Ytterligare ett exempel på att en prao inte behöver pågå under veckans fem dagar.