Information om Yrkesmässan 2023

Onsdagen den 10 maj 2023 arrangerar Helsingborg stad en Yrkesmässa på Helsingborg Arena. Skolelever i årskurs 8 från nordvästra Skåne är inbjudna för att träffa olika branscher för att få inspiration om framtiden.

Helsingborgs stad och branschföretag i regionen arrangerar tillsammans en yrkesmässa på Helsingborg Arena för skolelever i årskurs 8. Över 4000 nyfikna skolelever är inbjudna för en inspirerande dag för att få ökad kunskap om olika yrken och branscher och vägen dit.

Eleven får chans att samtala, ställa frågor och knyta kontakter med företag, få en ökad valkompetens inför framtiden och vägledning över vilka karriärvägar som finns. Samtidigt kommer det att finnas många roliga tävlingar och ”prova på”-aktiviteter kopplat till yrken.

Yrkesmässan är en viktig process för samverkan mellan skola och arbetsliv och den långsiktiga kompetensförsörjningen. Branschföretag får möjlighet att samtala med framtidens kollegor och upplysa om framtidsmöjligheter och utbildningsval.

Press är varmt välkomna till mässan, för mer information kontakta presskontakt.
När
: 10 maj 2023.
Var: Helsingborg Arena.
Presskontakt:
Emma Frank Landgren, Arbetsmarknadsförvaltningen, +46 70 864 59 79, emma.franklandgren@helsingborg.se.
Marlene Klit Welin, Skol- och fritidsförvaltningen, +46 73 231 10 38, marlene.klitwelin@helsingborg.se.

Samtidigt pågår riksfinal i Yrkeskampen

Worldskills Sweden och Helsingborgs stad arrangerar samtidigt riksfinal i Yrkeskampen 2023. Efter regionala tävlingar runt om i landet samlas 15 skolor på Helsingborg Arena för att göra upp om segern. Lagen utgörs av årskurs 8-elever där de tävlar i olika yrkesmoment, kopplat till olika yrkesprogram på gymnasiet. Läs mer på Yrkeskampen.se.