Funktioner för tillgänglighet på ssa.helsingborg.se

Här finns funktioner du kan använda för att få webbplatsen ssa.helsingborg.se mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har.

Lyssna istället för att läsa

Webbplatsen ssa.helsingborg.se använder en lyssnafunktion så att du kan lyssna på alla texter på webbsidan. Lyssnafunktionen är till för dig som hellre lyssnar än läser. Den fungerar både på datorn och i mobilen.

Du kan lyssna på webbplatsens texter och pdf-dokument. Du kan dessutom spara uppläst tal som en ljudfil (mp3-fil), förstora text, använda läslinjal eller skärma av delar av texten för att det ska bli lättare för dig att hålla fokus på det du läser.

Funktioner för tillgänglighet

Förstora med zoom-funktion

Du kan förstora webbsidan genom att ändra zoom-nivån. Det gör du på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder, och beroende på om du använder dator, mobiltelefon eller surfplatta. I många webbläsare finns en inbyggd zoom-funktion i webbläsarens meny. Du kan zooma genom att hålla ner CTRL-tangenten och rulla på mushjulet eller om det är en pekskärm kan du nypa med fingrarna på skärmen.

Så använder du förstoringen på olika datorer och mobiltelefoner

Tillgänglighet i våra lokaler

Här kan du läsa om hur du i rullstol eller du med barnvagn eller rullator kan ta dig in i kommunens förvaltningskontor samt Helsingborg kontaktcenter.