Funktioner för tillgänglighet på ssa.helsingborg.se

Här finns funktioner du kan använda för att få webbplatsen ssa.helsingborg.se mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har.

Lyssna istället för att läsa

Webbplatsen ssa.helsingborg.se använder en lyssnafunktion så att du kan lyssna på alla texter på webbsidan. Lyssnafunktionen är till för dig som hellre lyssnar än läser. Den fungerar både på datorn och i mobilen.

Du kan lyssna på webbplatsens texter och pdf-dokument. Du kan dessutom spara uppläst tal som en ljudfil (mp3-fil), förstora text, använda läslinjal eller skärma av delar av texten för att det ska bli lättare för dig att hålla fokus på det du läser.

Funktioner för tillgänglighet

När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

När ikonen med fingret inte är markerad markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

Du kan välja att spara text som en ljudfil (mp3). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Du kan antingen använda en läslinjal eller så väljer du att en smal remsa av skärmen syns tydligt medan resten är nedtonat.

Här väljer du om texten ska förstoras vid uppläsning. En textremsa visas överst på sidan.

Inställningarna sparas automatiskt för den webbplats som du besöker.

Du kan välja:

  • den färg som passar dig bäst, den markerade texten ändrar då färg
  • vilken hastighet du vill ha på uppläsningen
  • om du vill ha läslinjal eller om du vill att skärmen tonas ned
  • vilken storlek du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen
  • vilken färg du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen
  • den styrka som passar dig bäst på läslinjalen och nedtoningen
  • vilken storlek du vill ha på textremsan
  • om du vill att Talande webb ska säga till när texten är länkad
  • vilket ord som Talande webb ska använda när texten är länkad
  • om Talande webb alltid ska fråga dig om du vill få pdf-dokumentet uppläst, eller om pdf-dokument alltid ska läsas upp utan att Talande webb frågar dig först.

Helsingborgs stads webbplatser använder responsiv design och anpassar sig till din skärmbredd. Det gör att den är lättanvänd och lättnavigerad oavsett om den används på en mobiltelefon, läsplatta eller en vanlig dator. Beroende på vilken enhet du använder visas menyn på olika sätt.

Förstora med zoom-funktion

Du kan förstora webbsidan genom att ändra zoom-nivån. Det gör du på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder, och beroende på om du använder dator, mobiltelefon eller surfplatta. I många webbläsare finns en inbyggd zoom-funktion i webbläsarens meny. Du kan zooma genom att hålla ner CTRL-tangenten och rulla på mushjulet eller om det är en pekskärm kan du nypa med fingrarna på skärmen.

Så använder du förstoringen på olika datorer och mobiltelefoner

Tillgänglighet i våra lokaler

Här kan du läsa om hur du i rullstol eller du med barnvagn eller rullator kan ta dig in i kommunens förvaltningskontor samt Helsingborg kontaktcenter.